Aktualności

Ankieta dotycząca nowej oferty kulturowo-edukacyjnej małopolskich skansenów

Skanseny w Małopolsce starają się cały czas dostosowywać swoją ofertę do potrzeb odbiorców. W celu zbadania zainteresowania ofertą edukacyjno-kulturową wybranych skansenów w Małopolsce powstała ankieta skierowana do miłośników kultury ludowej.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

Siedem najciekawszych odpowiedzi na pytanie otwarte ankiety: „Jakie inne czynniki zachęciłyby Pana/ią do częstszego odwiedzania małopolskich skansenów?” zostanie nagrodzonych ciekawymi upominkami. Oceny dokona komisja złożona z pracowników skansenów.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:
1. do 11 września 2016 roku wypełnić ankietę znajdującą się na stronie: www.ankiety.sacada.pl;
2. udzielić ciekawej odpowiedzi na pytanie otwarte nr 8 zawarte w ankiecie;
3. podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana informacja w razie wygranej.

Osoba podająca swój adres e-mail wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach komunikacyjnych. Zgoda ta nie jest obowiązkowa, jednak niezbędna do wzięcia udziału w konkursie.

Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie lub posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego.

Informacja o wygranej zostanie przesłana na adres mailowy zwycięzców najpóźniej do 18 września 2016 roku.
___

Badanie ankietowe jest realizowane przez firmę SACADA Pracownia Badawczo-Projektowa Sp. z o.o