Aktualności

Ogólnopolska Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze

Szlaki Małopolski logotyp 223 x1088-9 grudnia 2016 roku, na kampusie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbędzie się Ogólnopolska Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze” organizowana w ramach współpracy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szlaki kulturowe w Polsce odgrywają coraz większą rolę. Dzieje się tak dlatego, że zarówno na poziomie całego kraju, jak i w poszczególnych regionach i miejscowościach, intensywnie tworzone są nowe trasy, które swoją ofertą zachęcają do poznawania bogactwa dziedzictwa kulturowego. Szlaki te wydają się być jak żywe organizmy, struktury sieciowe, które jak pajęcze sieci przenikają regiony, inicjując zachodzące w nich zmiany: kulturowe, społeczne, obywatelskie, gospodarcze. Umiejętnie zarządzane, przestają być jedynie produktami turystycznymi, odgrywając rolę medium zmian w kulturze. Fenomen ten zachęca do refleksji nie tylko naukowej, ale również praktycznej, nad istotą szlaków dziedzictwa oraz ich rolą w stymulowaniu rozwoju regionów.

(Źródło: oficjalna strona konferencji)

Do 10 października 2016 r. można zgłaszać tematy wystąpień na konferencji dotyczących fenomenu szlaków dziedzictwa, postrzeganych jako medium zmian:

  • kulturowych (m.in. uczestnictwo w kulturze, aktywizacja środowisk twórczych, budowanie tożsamości kulturowej środowisk lokalnych),
  • społecznych (m.in. w zapobieganie wykluczeniu społecznemu i budowanie społecznej spójności),
  • obywatelskich (np. w kształtowanie postaw obywatelskich),
  • gospodarczych (m.in. zapewnienie nowych miejsc pracy, rozbudowa infrastruktury turystycznej, wpływy z turystyki).
Małopolski Szlak Owocowy – tabliczka na szlaku, fot. Sławomir Komin (Wikipedia)

Oficjalna strona konferencji.