Aktualności

Szkolenie w Warszawie

7 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń z ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu organizowanych w różnych miastach Polski. Tym razem gra dotarła do Warszawy. Szkolenie obejmowało część teoretyczną dotyczącą historii osiemnastowiecznego ośrodka tkackiego w Andrychowie, na bazie której powstała gra, a także historii powstania i rozwoju gry oraz część praktyczną, czyli dwie rozgrywki: w wersji podstawowej i zaawansowanej. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji, m.in. szkół, uczelni wyższych, ochotniczych hufców pracy, a także coachowie, doradcy zawodowi i trenerzy biznesu – łącznie 22 osoby.

Organizowane przez nas w różnych miastach Polski szkolenia z Chłopskiej Szkoły Biznesu mają na celu promowanie gry w kolejnych województwach i docieranie z nią do nowych środowisk potencjalnych odbiorców. Już w drugiej połowie września 2016 r. zaprosimy Państwa na kolejne szkolenie. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.