Aktualności

Konferencja Kultura i turystyka – Sacrum i profanum

Konferencja Kultura i turystyka logotyp 223 x 108W dniach 26-27 października 2016 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki oraz Wyższym Seminarium Duchowym w Łodzi odbędzie się X Konferencja z cyklu „Kultura i turystyka”. Tegoroczna edycja, zatytułowana Sacrum i profanum będzie poświęcona turystyce religijnej.

Rejestracja uczestników trwa do 20 października.

Tematy poruszane na konferencji:

1.Walory religijne jako potencjał turystyczny Polski

 • turystyczny aspekt wielokulturowości Polski,
 • sakralne atrakcje turystyczne,
 • tradycje, obrzędy i zwyczaje religijne jako walor poznawczy,
 • walory sakralne jako markowy produkt polskiej turystyki.

2. Organizacja turystyki religijnej w Polsce na tle Europy i świata

 • historia pielgrzymowania i ośrodki pielgrzymkowe,
 • potencjał religijny jako atrakcja turystyczna,
 • organizacja turystyki religijnej i pielgrzymkowej,
 • organizacja czasu pobytu turystów religijnych i pielgrzymów,
 • szlaki religijne,
 • religijne pakiety turystyczne (przyjazdowa i wyjazdowa oferta touroperatorów).

3. Sacrum i profanum w turystyce w aspekcie badań naukowych

 • projekty badawcze w zakresie turystyki religijnej i pielgrzymkowej,
 • badania ruchu turystycznego i pielgrzymkowego,
 • sylwetka (profil) turysty religijnego i pielgrzyma,
 • cele, motywy, potrzeby i oczekiwania turystów religijnych i pielgrzymów,
 • komercyjny aspekt turystyki religijnej.

 

Więcej na temat konferencji na stronie internetowej konferencji.