Aktualności

Wykład pt. „Perła neogotyku” w Rabce

Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec zaprasza na wykład pt. „Perła neogotyku”, który odbędzie się 1 lipca 2016 r. o godz. 19.00 w budynku kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Rabce.

Będzie to opowieść o wybitnym polskim architekcie Sławomirze Odrzywolskim oraz o jednym z jego najlepszych projektów – kościele pw. św. Marii Magdaleny w Rabce, którą przedstawi dr Andrzej Siwek z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność Sławomira Odrzywolskiego obejmowała m.in. renowację katedry wawelskiej, projekty neogotyckich kościołów, spośród których kościół w Rabce wyróżnia się zawartą w nim kwintesencją gotyckości,  realizacje charakterystycznych krakowskich budynków doby historyzmu, aż po stworzenie projektu modernistycznego gmachu AGH. Postać Sławomira Odrzywolskiego oraz budynek rabczańskiego kościoła farnego staną się nicią przewodnią wykładu o przemianach w sztuce końca XIX i początku XX wieku.

Więcej informacji tutaj.