Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu – regionalny produkt szkoleniowy i rozgrywki dla małopolskich kadr zarządzających

2 czerwca 2016 roku w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, w ramach spotkania poświęconego zwiększeniu efektywności i współpracy w regionalnym sektorze publicznym, przeprowadzone zostały rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu dla zarządów małopolskich instytucji.

Grę poprzedziło wprowadzenie historyczne poświęcone rozkwitowi przedsiębiorczości w osiemnastowiecznym ośrodku andrychowskim. W wyniku skutecznej polityki gospodarczej prowadzonej od początku XVIII wieku przez ród Czernych-Schwarzenbergów ośrodek ten rozwijał się niezwykle dynamicznie, a sam Andrychów otrzymał przywilej królewski od Stanisława Augusta Poniatowskiego i w 1767 roku uzyskał prawa miejskie. Zgodnie z Arystotelesowym mottem spotkania („Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”) uczestnicy analizowali okoliczności, które miały wpływ na rozwój przedsiębiorczości na ziemi andrychowskiej w XVIII wieku.

Prezentację historyczną przygotował oraz rozgrywkę przeprowadził współtwórca gry Chłopska Szkoła Biznesu Sebastian Wacięga z pomocą wolontariuszki M!K Angeliki Korzeniowskiej. W rozgrywkach wzięli udział przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego, dyrekcje Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Zarządu Dróg Wojewódzkich.