Wystawy

Doroczna Wystawa Prac Studentów oraz Wystawa Najlepszych Dyplomów ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie zaprasza na Doroczną Wystawę Prac Studentów oraz Wystawę Najlepszych Dyplomów ASP, których wernisaże odbędą się 5 czerwca 2016 r. odpowiednio o 10.00 oraz 12.00.

W dniach 5-12 czerwca 2016 r. pokażemy ponad tysiąc prac naszych studentów. Zaprezentowane zostaną wszystkie dziedziny sztuk plastycznych jednocześnie w kilku budynkach na kilkudziesięciu tysiącach m².

Szczegółowe informacje na stronie ASP.