Aktualności

Festiwal Nauki w ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie zaprasza na Festiwal Nauki, który odbędzie się 19 maja 2016 r. 

Tegoroczny program nosi tytuł „Kosmos. Czasów i Przestrzeni”.

Szczegółówe informacje na stronie ASP.