Historia

Salon Książki Krakowskiej: „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do Pałacu Krzysztofory 18 maja 2016 r. o godz. 18.00 na kolejne spotkanie z cyklu „Salon Książki Krakowskiej”. Tym razem zaprezentowane czasopismo „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” nr 33, którego zawartość w większości dotyczy historii placu Szczepańskiego.

W kolejnym numerze zeszytów naukowych MHK w niemal dwudziestu artykułach opisano dzieje placu Szczepańskiego w Krakowie. Publikacja zawiera m.in. ważne podsumowanie wielokierunkowych badań archeologicznych prowadzonych w tym miejscu w 2009 r. Czytelnik znajdzie w niej także artykuły opisujące bogatą kolekcję fotografii związanych z placem Szczepańskim, znajdującą się w zbiorach MHK.

Udział w spotkaniu wezmą: archeolog Elżbieta Dubis, Ewa Gaczoł i Joanna Gellner z Działu Fotografii Krakowskiej MHK, dr Iwona Kawalla z oddziału Kamienica Hipolitów i historyk sztuki dr Waldemar Komorowski. Spotkanie poprowadzi Marcin Baran.

Więcej informacji na stronie MHK.