Aktualności

„Europa-Orient: Polska-Chiny” w Akademii Muzycznej w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie zaprasza na koncerty w ramach projektu „Europa-Orient: Polska-Chiny”, które odbędą się w dniach 11 – 14 maja 2016 r.

Trwające od kilku lat intensywne kontakty krakowskiej Akademii Muzycznej w Krakowie z uczelniami muzycznymi Chin owocują nie tylko pokaźną liczbą studentów Kraju Środka, pracującymi pod kierunkiem krakowskich pedagogów muzyki, lecz także wieloma interesującymi projektami artystycznymi. Jednym z nich będzie „Europa-Orient: Polska-Chiny”.

Szczegółowy program na stronie AM.