Aktualności

Wystawa „Pogórzanie i sąsiedzi – tradycyjny strój ludowy”

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku zaprasza na wystawę „Pogórzanie i sąsiedzi – tradycyjny strój ludowy”, której otwarcie odbędzie się 15 maja 2016 r. o godz. 17.00.

Na wystawie zostanie zaprezentowany tradycyjny strój ludowy Pogórzan oraz sąsiadujących z nimi grup etnicznych i etnograficznych (Łemków, Lachów Sądeckich oraz Szaryszan z terenu Słowacji).

Eksponaty pochodzą z kolekcji Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Szaryskiego w Bardejovie, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, uzupełnione elementami stroju z Gorlickiego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

Szczegóły na stronie Skansenu.