Aktualności

„Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości”

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie objął patronatem II Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 6–7 maja 2016 r. w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 53 w Krakowie. Hasłem tegorocznej edycji będzie „Dziedzictwo XX i XXI wieku”. W programie konferencji znalazły się wykłady poświęcone rekonstrukcji i ochronie zabytków, a także promowaniu dziedzictwa kulturowego.
Organizatorem konferencji jest Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szczegółowy program.