Aktualności

Future Artist?

DSC_51168 maja o godz. 12.oo w Bunkrze Sztuki odbędzie się wykład i akcja artystyczna dla edukatorów, animatorów kultury i innych osób zainteresowanych edukacją kulturalną w oparciu o sztukę współczesną. Punktem wyjścia do spotkania będzie realizowany w Katowicach od 2008 roku do dzisiaj, przez Ewę Kokot, prowadzącą wydarzenie – projekt „Future Artist”.

Projekt „Future Artist” nastawiony jest na systematyczną i wieloaspektową edukację twórczą dzieci i młodzieży. Polega na zapewnieniu uczestnikom bezpośredniego kontaktu ze sztuką, sprzyjaniu ich twórczości i wykorzystaniu w procesie edukacji eksperymentalnych warsztatów w galeriach sztuki, rozmaitych akcji w przestrzeni miasta, wycieczek miejskich oraz współpracy artystów z dziećmi i młodzieżą. Nowatorski, w rozumieniu niekonwencjonalnej formy ekspresji, jest bezpośredni udział we wspólnym tworzeniu dziecka wraz z artystą. Ważnym elementem projektu jest indywidualne podejście do każdego uczestnika i rozwijanie samoakceptacji poprzez eksponowanie dziecięcych prac. Jednocześnie projekt ma charakter „rzeźby społecznej”, będącej siecią współpracy dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli, edukatorów, artystów i wreszcie instytucji sztuki oraz placówek oświatowych na Śląsku, i szerze: w Polsce i Europie. Sieć jest stworzona w celu budowania postaw obywateli kultury i przeciwdziałania izolacji społecznej.

O prowadzącej:
Ewa Kokot – historyczka sztuki, pedagog. Od 1989 roku realizuje roku autorskie projekty polegające na kontaktowaniu dziecka ze sztuką (długofalowy program „Dziecko – sztuka – kontakt”). Aranżuje wystawy sztuki najnowszej oraz organizuje masowe akcje i plenery. Pomysłodawczyni  międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu przez sztukę. Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje w zakresie edukacji twórczej z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest kuratorem projektu „Future Artist” i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Obecnie kieruje Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej – interdyscyplinarną platformą wszystkich dziedzin sztuki. Zastępca Przewodniczącego Polskiego Komitetu Wychowania Przez Sztukę InSEA oraz członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka akcji artystycznych: „Utopia”, „Pustka”, „Ciało”, „Laboratorium miasta”, „Poezja ulicy” i akcji społecznej „Dzieci kochają sztukę”.

Kuratorka: Anna Bargiel
Miejsce: parter
Wstęp bezpłatny

Więcej na stronie.