Aktualności

Warsztaty – pomoc uchodźcom

Zapraszamy na warsztaty, które Małopolski Instytut Kultury w Krakowie będzie gościł w swojej siedzibie 15 kwietnia 2016 r. Będą one dotyczyły pomocy uchodźczyniom z Syrii po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć (seksualnej, fizycznej oraz psychicznej) na każdym etapie uchodźstwa. Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych profesjonalnie i wolontaryjnie w pomoc uchodźcom jest częścią projektu realizowanego przez Fundację „Wolna Syria” we współpracy z Fundacją Inna Przestrzeń, Fundacją Autonomia, Fundacją Feminoteka, Stowarzyszeniem dla Ziemi, Stowarzyszeniem Kobiet Konsola oraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Spotkanie będzie poświęcone wiedzy o Syrii, a także sytuacji kobiet w tym kraju; ogólnej wiedzy dotyczącej przemocy wobec kobiet uchodźczych na wszystkich etapach uchodźstwa; rozpoznawaniu doświadczeń przemocy i zasadom udzielania pomocy. Szkolenia przeprowadzą: prof. Bassam Aouil – pochodzący z Syrii psycholog i seksuolog, Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, ekspert w dziedzinie kultury i języka arabskiego w Polsce; Anna Lipowska-Teutsch oraz Beata Zaduminska – członkinie Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, psycholożki z wieloletnim doświadczeniem pracy na rzecz uchodźczyń dotkniętych przemocą.

Szkolenie odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, w godzinach 11.00–18.00.
Dla uczestników spoza Krakowa przewidziano zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: rekrutacja.wolnasyria@gmail.com

[gview file=”http://mik.krakow.pl/wp-content/uploads/program-warsztatów_Kraków.doc”]