Aktualności

Budżet obywatelski Województwa Małopolskiego 2016

Informujemy, że Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił pierwszą edycję budżetu obywatelskiego. To pionierski budżet partycypacyjny w Polsce wprowadzany w skali regionu.

Budżet obywatelski to środki pieniężne budżetu województwa, które umożliwiają realizację zadań wybranych przez mieszkańców danego regionu.
Każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16. rok życia, ma prawo zgłosić inicjatywę obywatelską. Może to być projekt o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym, który przyczyni się do rozwoju województwa. Na realizację projektów przeznaczono w sumie 6 mln zł (po 1 mln zł dla każdego subregionu).

Od 7 do 28 kwietnia 2016 r. będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców Małopolski. Podczas konsultacji przedstawiciele urzędu marszałkowskiego wyjaśnią kwestie formalne dotyczące budżetu obywatelskiego, m.in. zasad przygotowywania i zgłaszania wniosku oraz formy głosowania.
Zadania należy zgłaszać od 15 kwietnia do 6 maja 2016 r. Weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym potrwa do 10 czerwca 2016. Głosowanie nad wybranymi projektami odbędzie się od 18 czerwca do 6 lipca 2016 r. Wyniki będą znane do 31 lipca 2016 r.

Budżet obywatelski jest prowadzony odrębnie dla sześciu subregionów: tarnowskiego (miasto Tarnów i powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski), sądeckiego (miasto Nowy Sącz i powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki), podhalańskiego (powiaty: nowotarski, suski, tatrzański), subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki) oraz miasta Kraków (zadania powiatowe).
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań
[gview file=”http://mik.krakow.pl/wp-content/uploads/Harmonogram-spotkań.pdf”]

Więcej o budżecie obywatelskim na stronie www.bo.malopolska.pl