Bez kategorii

Finał pierwszego turnieju Oil City – galicyjskiej gorączki czarnego złota w Ropczycach

9 lutego 2016 roku w Ropczycach (województwo podkarpackie) miał miejsce finał I Międzyszkolnego Turnieju gry symulacyjnej Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota, wydanej w 2015 roku przez Małopolski Instytut Kultury. W rozgrywkach finałowych wzięło udział 62 uczniów z 7 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w rozgrywkach eliminacyjnych – ponad 200.

Turniej składał się z 3 rund, a każda z nich z kilku tur odpowiadających sezonom na rynku naftowym – w każdej z nich zmieniały się ceny nafty, wosku i gazu ziemnego. Gracze wchodzili w role przedsiębiorców naftowych, inwestowali w ziemię i infrastrukturę, organizowali wydobycie surowców, przetwórstwo ropy naftowej i musieli sobie radzić ze sprzedażą surowców w warunkach zmieniających się cen. Ciekawym pomysłem wprowadzonym przez „szkołę ropczycką” Oil City było wydarzenie pod nazwą „Wojna” (I wojna światowa), które kończyło rozgrywkę w nieoczekiwanym momencie. Gracze musieli więc działać, uwzględniając nie tylko ryzyko rynkowe, ale również zagrożenie, jakim była dla przedsiębiorstw naftowych I wojna światowa.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli Lucjan Pilz i Adam Szpara z Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się Karol Feret i Kamil Malinowski z Publicznego Gimnazjum w Ostrowie oraz Zuzanna Nowak i Klaudia Dunaj z Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach. Gimnazjaliści osiągnęli wyniki porównywalne z uczniami starszymi. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Sędzią głównym ropczyckiego turnieju był Wojciech Sieroń – nauczyciel Zespołu Szkół im ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, prowadzący Klub Gier Planszowych Myślnik. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali nauczyciele z zaproszonych szkół.

Organizatorem turnieju był Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.
Patronatem objął turniej Starosta Sędziszowsko-Ropczycki.

Zobacz zdjęcia z Turnieju.