Aktualności

Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej

2_logoDo końca grudnia 2015 roku trwała realizacja projektu Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej, którego głównym koordynatorem był Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Projekt, który trwał 2 lata obejmował szereg działań związanych z opracowaniem i propagowaniem dziedzictwa żydowskiego, przygotowaniem 3 wirtualnych szlaków turystycznych po zabytkowych miejscach związanych z dziedzictwem żydowskim, opracowaniu 15 wirtualnych makiet trójwymiarowych historycznych miasteczek, książkowego przewodnika turystycznego i przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla przewodników turystycznych.

Przedsięwzięcie było realizowane w województwie lubelskim, podkarpackim i podlaskim, na Białorusi w obwodzie brzeskim i grodzieńskim oraz na Ukrainie w obwodzie iwanofrankowskim, lwowskim, rówieńskim, tarnopolskim, wołyńskim, i zakarpackim. Partnerami projektu byli Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Grodno, Białoruś), Nowogródzkie Muzeum Historyczno-Etnograficzne (Nowogródek, Białoruś), Centrum Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Jaremcze, Ukraina), Rówieńskie Centrum Marketingowych Badań (Równe, Ukraina).

Na stronie internetowej projektu zostało udostępnionych kilka propozycji podróży tematycznych:

Mat. organizatora

W przygotowaniu są jeszcze propozycje wycieczek:

  • Śladami poetów,
  • Śladami sportowców,
  • Śladami drukarni hebrajskich,
  • Śladami żydowskiego oporu.
Wstecz Dalej