Bez kategorii

Szkolenie Oil City dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku

23 listopada 2015 roku Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku zorganizował szkolenie z symulacyjnej gry historyczno-ekonomicznej Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota wydanej w bieżącym roku przez Małopolski Instytut Kultury.

Szkolenie obejmowało wprowadzenie historyczne na temat rozkwitu przedsiębiorczości naftowej w Galicji w drugiej połowie XIX wieku oraz omówienie nawiązującej do niej koncepcyjnie gry:

• fabuły (gracze wcielają się w postaci historycznych przedsiębiorców naftowych),
• szaty graficznej (w projekcie wykorzystano liczne materiały archiwalne z okresu „gorączki czarnego złota” w Galicji),
• mechanizmu i zasad gry (prowadzenie biznesu w warunkach gwałtownych zmian cen na rynku surowców).

Uczestnicy spotkania po rozegranej turze zadeklarowali chęć zorganizowania własnych szkoleń z gry. Rozgrywka została poprowadzona przez Sebastiana Wacięgę – współtwórcę gry – i Alinę Stożek – wolontariuszkę MIK.

Inicjatorką szkolenia była pani Jolanta Spyrczak – nauczycielka i konsultantka Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku.

Szkolenie z udziałem 9 nauczycieli zrealizowano dzięki współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie – partnerem modułu szkoleniowego projektu.

Gry i szkolenie zostały dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra w ramach projektu edukacyjnego Galicyjski Teksas uzyskanemu na projekt Galicyjski Teksas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA