Aktualności

Pilotażowy kurs we Włoszech w ramach projektu InHerit

W dniach 15–18 listopada 2015 r. w Parku Narodowym Circeo we Włoszech odbyło się szkolenie grupy pracowników miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z sześciu krajów europejskich.

Pilotażowy kurs zorganizowano w ramach projektu InHerit. Wzięły w nim udział dwie osoby z Polski – przedstawicielka Ojcowskiego Parku Narodowego, Alicja Subel, oraz pracownik Ogrodu Botanicznego UJ, Piotr Klepacki. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury – polskim partnerem projektu.
Kurs obejmował zagadnienia interpretacji dziedzictwa ujęte w trzech perspektywach: przekazu personalnego, umiejętności pisania tekstów oraz planowania udostępniania miejsc reprezentujących szczególne wartości. Podnoszenie kwalifikacji na tych polach przez osoby pracujące w miejscach dziedzictwa istotnie wpływa na poprawę doświadczeń i odczuć odbiorcy. Doskonalenie umiejętności komunikacji oraz wzbogacanie prostego przekazu odpowiednimi materiałami ilustracyjnymi pozwala na nawiązanie lepszego kontaktu z publicznością. Takie podejście ułatwia budowanie i wzmacnianie relacji między odbiorcą a miejscem lub zjawiskiem. Powoduje, że interpretacja staje się mostem łączącym człowieka z wartościami przyrodniczymi i kulturowymi.
Szkolenie i możliwość wymiany umiejętności i wiedzy z ekspertami w dziedzinie interpretacji z wielu krajów były cenne i potrzebne. Podejście zorientowane na doświadczenia odbiorcy staje się coraz ważniejsze także w Polsce. Wciąż jednak w wielu miejscach istnieje luka związana z edukacją osób dorosłych, zwłaszcza niewyspecjalizowanej publiczności. Techniki interpretacji pozwalają na jej wypełnienie i tworzą szansę na nowe, głębsze doświadczenia. Są też narzędziem wspierającym ochronę dziedzictwa, a w wielu przypadkach także jego akceptację.

Alicja Subel