Aktualności

Konferencja w ramach Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Kultura i jej rozwój a muzykowanie zespołowe i zmiany w szkolnictwie artystycznym, która odbędzie się 13 listopada 2015 roku w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Celem konferencji jest dyskusja nad zmianami w szkolnictwie artystycznym, wyzwaniami stojącymi przed szkołami muzycznymi i instytucjami kulturotwórczymi oraz wymiana doświadczeń w zakresie współpracy instytucjonalnej.W programie przewidziano wystąpienia dotyczące edukacji kulturalnej i muzycznej, a także aspektów kształcenia instrumentalnego. Będą również panele dyskusyjne poświęcone pracy z duetem fortepianowym i zagadnieniom kameralistyki. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych dotyczących instrumentów klawiszowych, dętych i smyczkowych.
Małopolski Instytut Kultury objął patronatem to wydarzenie.
Szczegółowy program.