Aktualności

Relacja z BUM! Mity modernizmu – wydanie 50. numeru „Autoportretu”

26 października 2015 roku w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha świętowaliśmy wydanie 50. numeru kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

Chcieliśmy w ten sposób podziękować zarówno naszym Czytelniczkom i Czytelnikom, jak i wszystkim, którzy od 2002 roku swoim zaangażowaniem i pracą wspierali wydawanie „Autoportretu”: autorom, stałym współpracownikom, członkom rady programowej, redaktorom i zespołowi Małopolskiego Instytutu Kultury.

Spotkanie koncentrowało się merytorycznie wokół jubileuszowego, 50. numeru „Autoportretu”, poświęconego mitom modernizmu. Autorzy publikowanych w tym wydaniu pisma artykułów – Dorota Jędruch i Michał Wiśniewski – wygłosili krótkie wykłady, poszerzające wątki z ich tekstów. Dorota Leśniak-Rychlak i Marta Karpińska z redakcji „Autoportretu” poprowadziły dyskusję z Grzegorzem Piątkiem (Centrum Architektury) i Zbigniewem Maćkowem (Maćków Pracownia Projektowa) na temat tekstu Reiniera de Graafa Architektura jako narzędzie kapitału opublikowanego w Mitach modernizmu. Tę część spotkania zakończył wykład performatywny Jakuba Woynarowskiego Novus Ordo Seclorum.

Mniej formalną część wieczoru muzycznie uświetnił DJ Kazula, autor bloga Architektura i Buntownictwo. W świętowaniu w Mandze wzięło udział blisko 150 osób. Dla tych, którzy w tym dniu nie mogli być z nami, zarejestrowaliśmy wszystkie wystąpienia – nagrania wkrótce udostępnimy na stronie internetowej „Autoportretu”.