Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu – szkoliliśmy we Wrocławiu!

30 września 2015 roku Małopolski Instytut Kultury przeprowadził we Wrocławiu szkolenie z wykorzystania gry Chłopska Szkoła Biznesu. Brali w nim udział przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy, urzędów pracy, szkół, banków, firm szkoleniowych, doradcy zawodowi i nauczyciele – w sumie 34 osoby. Szkolenie przeprowadziła Anna Sarlej, z pomocą wolontariuszki MIK Sary Jelonek.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz dwie rozgrywki w dwuosobowych spółkach. Podczas części teoretycznej uczestnicy poznali historię andrychowskich chłopów pańszczyźnianych oraz tamtejszego ośrodka tkackiego, która była inspiracją do stworzenia gry. Część praktyczna składała się z dwóch rozgrywek: podstawowej i zaawansowanej (z rynkiem pracy). Uczestnicy szkolenia przekonali się, jak w praktyce wygląda praca z tym narzędziem, na własnej skórze doświadczyli mechanizmów działania wolnego rynku.

Istotną częścią spotkania była dyskusja: uczestnicy zastanawiali się, jak najlepiej mogliby wykorzystać grę w swojej pracy, wskazując na jej różne możliwe zastosowania.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy!