Aktualności

Chłopska Ekonomia Społeczna we Lwowie!

27 września 2015 roku Sebastian Wacięga i Anna Sarlej z Małopolskiego Instytutu Kultury na zaproszenie Instytutu Rozwoju Miast przeprowadzili we Lwowie warsztaty dotyczące gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu oraz dodatku do niej Chłopska Ekonomia Społeczna. Wzięli w nich udział członkowie lwowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast – łącznie 16 osób.

 

Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie realizują obecnie na terenie Lwowa projekt dotyczący rewitalizacji miasta oraz promocji ekonomii społecznej. Uznali, że znakomitym do tego narzędziem będzie gra Chłopska Ekonomia Społeczna i poprosili przedstawicieli MIK o przeprowadzenie szkolenia dla członków lwowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego misją jest budowanie struktur i tworzenie podwalin pod rozwój ekonomii społecznej na terenie Ukrainy.

 

Po wysłuchaniu opowieści o historii osiemnastowiecznego Andrychowa, na kanwie której powstała gra, uczestnicy szkolenia przystąpili do rozgrywki: najpierw zagrali w klasyczną (nastawioną na zysk) wersję gry, czyli Chłopską Szkołę Biznesu, a następnie w dodatek do niej (nastawiony na rozwój lokalnej społeczności), czyli Chłopską Ekonomię Społeczną. Po grze uczestnicy urządzili burzę mózgów, w czasie której zastanawiali się, w jaki sposób i do jakich celów mogliby użyć gry na Ukrainie.

 

Warsztat można uznać za niezwykle udany, a sam Lwów oczarował nas swoją atmosferą.