Aktualności

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

W imieniu Forum Kultury Mazowsze serdecznie zapraszamy na Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbędzie się w Warszawie, w Służewskim Domu Kultury w dniach 25-26 września 2015 roku. Aby wziąć udział spotkaniu należy dokonać internetowej rejestracji do 14 września 2015 roku.

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury to pierwsze w województwie mazowieckim wydarzenie w całości adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną. Ambicją Konwentu jest spotkanie oraz integracja środowiska animatorów kultury i pracowników edukacji kulturalnej pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach, a także osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia animacji kultury.

Rok 2015 to ważny moment dla realizacji takiego wydarzenia: wchodzi w życie Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim oraz nowy Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. W świetle tych dwóch dokumentów warto zastanowić się nad rolą animacji i edukacji kulturalnej w całym województwie oraz przyjrzeć się możliwościom ich rozwoju w warszawskim obszarze metropolitarnym.

W ramach Konwentu odbędzie się debata z udziałem zaproszonych ekspertów oraz dyskusje w grupach roboczych ukierunkowane na wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń i rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturalnej w województwie. Celem Konwentu jest także wzmocnienie kompetencji zawodowych animatorów i edukatorów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami działającymi w obszarze kultury. Drugiego dnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń i warsztatów branżowych. W programie Konwentu zaplanowano czas na prezentacje ciekawych, innowacyjnych projektów oraz działań z obszaru animacji i edukacji kulturalnej. Partnerzy Konwentu zaproszą także uczestników do udziału w wydarzeniach artystycznych.
(źródło: Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury)