Bez kategorii

Relacja: „Zbiory kultury” w Ropicy Polskiej i Szymbarku

16 sierpnia w scenerii skansenu i kasztelu w Szymbarku odbył się finał projektu Zbiory Kultury organizowanego przez uczestniczkę naszego programu, Iwonę Górską. W ramach finału dzieci wraz z rodzicami mogły wziąć udział w grze terenowej połączonej z poznawaniem zwyczajów i tradycji Pogórzan oraz Łemków – na poszczególnych stacjach gry uczestnicy uczyli się tradycyjnych kroków tanecznych i przyśpiewek, wykonywali ozdoby ze słomy, układali bukiety zielne, a nawet samodzielnie wyrabiali masło. Zwieńczeniem działań była inscenizacja tradycyjnych dożynek ziemiańskich zatytułowana Żniwny wianek.

Projekt Iwony Górskiej rozpoczął się w lipcu. W dwóch filiach Gminnego Ośrodka Kultury w Gorlicach (w Szymbarku oraz w Ropicy Polskiej) dzieci w wieku 9–13 lat wzięły udział w warsztatach dotyczących wzornictwa ludowego Pogórzan i Łemków. Słuchały pogórskich i łemkowskich historii, badały lokalne wzory i kolory, chłonęły wiedzę na temat etnicznej przynależności, poznawały faktury materiałów i tworzyły magiczne lalki motanki. Sierpniowy finał był zaproszeniem do udziału w niecodziennej zabawie promującej lokalną kulturę i przywołującej regionalne smaki, zapachy, pieśni i opowieści.

fot. Iwona Górska

fot. Iwona Górska

fot. Iwona Górska

fot. Iwona Górska