Zaproszenia

Pod patronatem MIK

 

XXIII seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA, INTERAKTYWNA EDUKACJA MUZEALNA, MUZEA PARTYCYPACYJNE – WSPÓŁUCZESTNICTWO PUBLICZNOŚCI

Katowice, 8 września 2015 r.

 

• Cele i plany edukacyjne w Muzeum Sztuki Współczesnej. Jak efektywnie wykorzystywać najnowsze rozwiązania muzealne dla celów dydaktycznych
• Raport o stanie edukacji muzealnej – wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji muzealnej
• Edukacyjne zaangażowania muzeum – teorie i praktyki
• Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej – potencjał edukacyjny muzeów. Koncepcja muzeum partycypacyjnego
• Znaczenie innowacyjności w muzealnej ofercie edukacji kulturowej
• Muzea bez barier – niepełnosprawny w przestrzeni muzealnej
• Dziecko w muzeum. Aspekty edukacyjne warsztatów i lekcji muzealnych
• Emocje w muzeum

Szczegółowy program dostępny na stronie internetowej Centrum Promocji Informatyki