Bez kategorii

Raport metodologiczny

Zapraszamy do zapoznania się z raportem metodologicznym projektu autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Marty Juzy. Publikacja stanowi opis obszaru objętego badaniem, podejścia i postępowania badawczego oraz rezultatów i produktów przedsięwzięcia.