Bez kategorii

Instrukcja: fotografia i refleksja

Instrukcja inspirowana spotkaniem pn. Fotografia, które poprowadził Grzegorz Mart*.

 

REFLEKSJA

Zanim rozpoczniemy pracę za pomocą narzędzia, jakim jest fotografia, zastanówmy się wspólnie z uczestnikami naszych działań:

– Po co wykonujemy te wszystkie zdjęcia?

– Czy nie mamy już wystarczającej ilości zdjęć w swoich własnych archiwach?

– W jakich okolicznościach powstały nasze własne/cudze fotografie? Jakie emocje nam wtedy towarzyszyły?

– Po co tworzymy albumy ze zdjęciami? Jak możemy uatrakcyjnić albumy (nietypowe opisy, rysunki obok zdjęć, ścieżki dźwiękowe do zdjęć cyfrowych itd.)?

*Polecamy Historię jednej fotografii Michała Stryczka: http://michalstraczek.fotoblogia.pl/

– Kto jest na tych fotografiach? Kim byli? Jacy byli?

 

DZIAŁANIE

Fotografia jako wsparcie

Fotografia jako narzędzie pracy może być wsparciem wielu Waszych działań. Przykładowo: jeśli chcecie dowiedzieć się od dzieci, co w lokalnej przestrzeni im odpowiada, a których miejsc zdecydowanie nie lubią, poproście dzieci, żeby wybrały się na spacer z aparatem fotograficznym i sfotografowały te miejsca. Następnie poddajcie zdjęcia wspólnej analizie – dlaczego te przestrzenie i elementy podobają się dzieciom, co jest w nich atrakcyjnego? Oraz – dlaczego te przestrzenie i elementy nie podobają się dzieciom, co można byłoby zrobić, żeby przestały odpychać i drażnić, a stały się przyciągające i zachęcające do spędzania w nich/z nimi czasu? Może wykorzystacie którąś z propozycji i stworzycie lokalną interwencję, przekształcając daną przestrzeń zgodnie ze wskazówkami dzieci?

Fotografia jako sposób porządkowania rzeczywistości

Proste ćwiczenie: Cykl foto-liter

Poproście uczestników działania, żeby wybrali się na spacer fotograficzny – na spacerze mają fotografować elementy świata dookoła, które układają się w litery alfabetu. Niech w ten sposób sfotografują cały alfabet. Wykonane zdjęcia obejrzyjcie potem wspólnie w gronie wszystkich uczestników. Zastanówcie się, jak rozmaite są Wasze punkty widzenia, jak niejednoznaczne jest Wasze postrzeganie.

Inspiracje:

http://galeria.fundacjarydet.pl/ –  Zofia Rydet

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=29YL53KW1BQ – Paul Fusco

http://www.mantoani.com/behind-photographs/2014/11/2/behind-photographs – Teo Mantoani

http://sebastiaanbremer.com/images/2010/3025/ – Sebastian Bremer

WAŻNE

Jak najwięcej oglądajcie: albumów, wystaw, działań, świata dookoła. I rozmawiajcie o tym, co zobaczyliście. Nauczcie się opisywać: elementy widziane, emocje towarzyszące, skojarzenia, koincydencje wrażeń itd.

* Grzegorz Mart – historyk medycyny, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, student Wydziału Intermediów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dokumentalista, fotograf, performer i malarz.

http://grzegorzmart.com/?lang=pl

Opracowanie: Wera Idzikowska

 

 

fot. Wera Idzikowska

fot. Wera Idzikowska

 

ad. Cykl // Proste ćwiczenie: Jaką literę widzisz na zdjęciu poniżej?

fot. Elżbieta Rusnak