Bez kategorii

Harmonogram: Narzędziownik nr 2

SOBOTA 16 maja

10:30 – 11:00

>> Willa Zamek, Lanckorona

Zakwaterowanie w pokojach, spacer do Gospodarstwa „Pod rogalem”

11:00 – 14:00

>> Gospodarstwo „Pod rogalem”, Lanckorona

Praca nad fabułą gry

Prowadzenie: Dagmara Żabska i Piotr Idziak

Dagmara Żabska – ak­tor­ka i sze­fo­wa ar­ty­stycz­na Te­atru Fi­gur Kraków, pe­dagożka te­atru, te­atro­lożka, wy­kładow­ca aka­de­mic­ki, wie­lo­let­nia ko­or­dyna­tor­ka pro­gra­mu „Dilet­tan­te”, ab­sol­went­ka Aka­de­mii Prak­tyk Te­atral­nych Gar­dzie­nice, uczest­nicz­ka kur­sów w Fi­guren­theater-Kol­leg (Niem­cy). Absolutnie przekonana do idei powszechnej i dostępnej edukacji teatralnej. Po godzinach – pasjonatka flamenco.

Piotr Idziak – absolwent kierunku polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy na UMK w Toruniu, Akademii Innowatorów Społecznych stowarzyszenia ASHOKA, etnolog i animator społeczno-kulturowy. Współpracuje przy tworzeniu wsi tematycznych w województwie zachodniopomorskim. Aktor Teatru Figur Kraków. Animator teatru cieni, żongler, monocyklista, badacz gier i zabaw. Zgłębia tajemnice małopolskich muzeów i poszukuje dla nich miejsca w gospodarce kreatywności.

14:00 – 14:30

Obiad

14:30 – 18:00

Warsztat teatralny wokół postaci i sytuacji z gry

Prowadzenie: Dagmara Żabska i Piotr Idziak

18:00 – 18:45

Kolacja

18:45 – 20:00

Praca nad teatralizowaną grą – cd.

Prowadzenie: Dagmara Żabska i Piotr Idziak

20:00 -…

Ognisko + integracja

 

NIEDZIELA 17 maja

>> Gospodarstwo „Pod rogalem”, Lanckorona

10:00 – 16:00

Praca nad mechaniką gry, realizacja gry (w przerwie obiad!)

Prowadzenie: Dagmara Żabska i Piotr Idziak