Aktualności

Pod patronatem MIK: warsztaty „Środki unijne dla sektora nauki, badań i rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”

Kiedy: 6.05.2015
Gdzie: Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa, ul. Pory 78

Centrum Promocji Informatyki zaprasza na warsztaty „Środki unijne dla sektora nauki, badań i rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom zasad realizacji projektów naukowych, badawczych i B+R w ramach Nowej perspektywy finansowej 2014-2020 – czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać.

Program:

I. Nowa filozofia i układ programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020
II. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nie tylko POIR dla sektora nauki:
1. Projekty badawczo-rozwojowe w ramach POIR
2. Projekty informatyczne w ramach II i III Osi POPC
3. Projekty inwestycyjne w ramach POIŚ i RPO
4. Projekty na rozwój wyższych uczelni w ramach III Osi POWER
5. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach POWER

III. Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
1. Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
2. Montaż finansowy – poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
3. Realizacja wskaźników warunkiem uzyskania dofinansowania

IV. Zasady wyboru projektów
1. Tryby wyboru projektów
2. Zasady i kryteria wyboru projektów
3. Procedura odwoławcza

V. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020
1. Wynagrodzenie personelu – istotne zmiany
2. Uproszczone formy rozliczania wydatków
3. Zakup środków trwałych dla potrzeb projektu
4. Trwałość projektu – istotne zmiany

VI. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Więcej informacji: http://cpi.com.pl/imprezy/2015/npf2/index.php