Aktualności

MIK wspiera projekt Słownik kultury

Małopolski Instytut Kultury jest partnerem projektu pn. Słownik kultury. Jego organizatorem jest Fundacja Imago Mundi, a pozostałymi partnerami są: Muzeum Miejskie w Tychach, Narodowe Centrum Kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

„Słownik kultury” to spotkania reprezentantów środowisk kultury i sztuki z pracownikami administracji publicznej, przestrzeń negocjacji, możliwość wypowiedzenia odmiennych punktów widzenia i perspektyw. Warsztaty to także projekt badawczy, stawianie pytań o związki, relacje i konfiguracje łączące obie grupy współpracujące w obszarze pola sztuki. Spotkania mają pomóc w diagnozie punktów wspólnych, ale i rozbieżności, zarówno mechanizmów udrażniających, jak i uniemożliwiających kooperację. (źródło: Słownik kultury)

Pierwsze spotkanie odbyło się w Muzeum Miejskim w Tychach. W spotkaniu uczestniczył Piotr Knaś z MIK-u. Kolejne dwa odbędą się w Warszawie i w Krakowie. Punktem wyjścia projektu warsztatów były doświadczenia środowisk artystycznych oraz instytucjonalnych, zdobyte w trakcie realizacji programu Projekt Metropolis.