Aktualności

Masz Głos, Masz Wybór

Czy chcieliby Państwo zmienić coś w swojej miejscowości? Jeśli tak, to warto wziąć udział w tegorocznej akcji Masz Głos, Masz Wybór. Do 12 kwietnia 2015 roku można zgłaszać chęć swojego udziału. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja im. Stefana Batorego.

W wielu gminach na pewno sporo można poprawić i zmienić na lepsze. W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór pomagamy uczestnikom zrealizować pomysły na zmianę swoich miejscowości. Pokazujemy, jak przekonać nowe władze, by informowały i konsultowały swoje działania z mieszkańcami. Pomagamy wprowadzić budżet obywatelski i przeznaczyć go na projekty naprawdę przydatne lokalnej społeczności. Podpowiadamy, jak zrealizować inicjatywę lokalną dzięki swojej pracy lub środkom pozyskanym od gminy. Wspólnie dbamy o nasze otoczenie – parki, place zabaw, boiska. Zmieniamy na lepsze biblioteki, domy kultury i ośrodki sportu.

W Małopolsce zdecydowanie jest co robić. Fundacja Batorego zapytała 240 gmin w Polsce (po 15 gmin w każdym województwie), czy i jak wpierają inicjatywy lokalne mieszkańców. W województwie małopolskim odpowiedziało 6 gmin, a 9 pozostawiło prośbę o informację bez odpowiedzi! W Małopolsce żadna z wylosowanych do monitoringu gmin nie wprowadziła odpowiednich regulacji, co zgodnie z prawem powinno nastąpić już w 2010 roku.

Jeśli chcą Państwo zmienić tę sytuację, można dołączyć do akcji Masz Głos, Masz Wybór.