Aktualności

Pod patronatem MIK: Konferencja „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektowanie informacji”

Kiedy: 21-22 maja 2015 r.
Gdzie: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2

Zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektowanie informacji”, organizowanej przez Bibliotekę Główną oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

„Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problemy kształtowania informacji w różnych formach i jej wykorzystywanie w działalności biblioteczno-informacyjnej. Chcemy zatem postawić pytania:

 • jak projektujemy informację dla innych?
 • czy i jak wspieramy użytkowników w zaspokajaniu ich ciekawości świata?
 • jaki wpływ na działalność informacyjną mają jej bezpośredni odbiorcy?
 • w jaki sposób dopasowujemy nasze cele do potrzeb użytkowników?

Problematyka konferencji obejmować będzie szeroki zakres tematów związanych z projektowaniem i architekturą informacji w działalności bibliotek i bibliotekarzy, ośrodków informacji, wizualizacją danych, projektowaniem nowych narzędzi komunikacji na tle wymagań użytkowników.

Zapraszamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach:

 • architektura informacji
 • badania użyteczności i funkcjonalności
 • ułatwienie użytkownikom dostępu do informacji
 • biblioteka w dostępie mobilnym
 • trendy w projektowaniu informacji
 • identyfikacja wizualna w bibliotece
 • badanie oczekiwań użytkowników
 • wizualizacja danych, infografika
 • przykłady dobrych praktyk komunikacji z użytkownikiem

Zapraszamy bibliotekarzy, projektantów i pracowników naukowo-dydaktycznych do wymiany poglądów na przedstawione tu zagadnienia. Wierzymy, iż dzięki Państwa obecności nasza konferencja będzie źródłem inspiracji dla jej uczestników, wzbogacając o ciekawe idee związane z projektowaniem informacji.”

Terminy

Do 15 kwietnia 2015 można wysyłać zgłoszenia udziału w konferencji, wnosić opłatę konferencyjną oraz nadsyłać pełne teksty referatów.

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie Konferencji.