Aktualności

Dni Dziedzictwa 2015 – Wolontariusze! Wolontariuszki! Czekamy na Wasze zgłoszenia

Jak co roku, poszukujemy 40 ciekawych świata i otwartych na nowe wyzwania wolontariuszy, chętnych do zaangażowania się we współpracę z MIK przy XVII Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego, które w tym roku upłyną pod hasłem „Był sobie czas”.

Wolontariat obejmuje udział w spotkaniach i szkoleniach oraz pomoc w trakcie realizacji wydarzenia, w jeden z majowych weekendów: 16–17 lub 23–24 maja 2015.

Głównym zadaniem wolontariuszy podczas Dni Dziedzictwa 2015 będzie obsługa punktów informacyjnych zlokalizowanych przy 10 małopolskich zabytkach.

MIK pokrywa koszty dojazdu tam i z powrotem do każdego z miejsc, w których będzie się odbywać wydarzenie.

PRAKTYKI
Osoby, które chciałyby w ramach współpracy przy Dniach Dziedzictwa zrealizować praktyki studenckie, proszone są o dołączenie takiej informacji do maila zgłoszeniowego i o podanie, ile godzin zegarowych/lekcyjnych muszą przepracować.

Minimalne zaangażowanie wolontariusza obejmuje 30 godzin zegarowych (spotkania oraz obsługa punktu informacyjnego).

Maksymalne zaangażowanie obejmuje 60 godzin zegarowych (spotkania, współpraca przy dystrybucji materiałów promocyjnych, obsłudze infolinii oraz obsługa punktu informacyjnego).

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

25 marca 2015, godz. 17.00 – spotkanie informacyjne (czas trwania: 2 godz.)
Na spotkaniu informacyjnym opowiemy wolontariuszom o działalności Małopolskiego
Instytutu Kultury, przedstawimy ideę Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz
zakres praw i obowiązków związanych z wolontariatem.

UWAGA! OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W POPRZEDNICH DNIACH DZIEDZICTWA, PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA, JEDNAK NIE MUSZĄ UCZESTNICZYĆ W SPOTKANIU INFORMACYJNYM.

Po spotkaniu informacyjnym poprosimy o potwierdzenie chęci udziału w Dniach
Dziedzictwa do 30 marca.

Wolontariusze otrzymają również kwestionariusze, na podstawie których zostaną przyporządkowani do konkretnego obiektu. Termin nadsyłania kwestionariuszy mija 6 kwietnia o godz. 12.00.
Osoby planujące praktykę prosimy o przesłanie dokumentów praktyki (formularz, regulamin itp.).

8 kwietnia 2015, godz. 17.00 – szkolenie I (czas trwania: 2 godz.)
Zaprezentujemy obiekty biorące udział w tegorocznej edycji Dni, przedstawimy zadania wolontariuszy oraz informacje organizacyjne.

22 kwietnia 2015, godz. 17.00 – szkolenie II (czas trwania: 2 godz.)
Na spotkaniu podpiszemy umowy wolontariackie oraz odbędzie się szkolenie „Podstawy licencji Creative Commons i załączanie zdjęć do Wikimedia Commons”.
OPIS SZKOLENIA: Krótkie wprowadzenie do udostępniania własnych utworów (tekstów, zdjęć, filmów) na licencjach Creative Commons. Jak korzystać z materiałów na wolnych licencjach, jak udostępniać swoje utwory na wolnych licencjach? Po wprowadzeniu do licencji przeprowadzimy warsztaty ładowania fotografii do otwartej biblioteki mediów – Wikimedia Commons. Szkolenie przeprowadzi Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

23 kwietnia 2015, godz. 16.00 – szkolenie III (czas trwania: 3 godz.)
„Podstawy edytowania Wikipedii” – kontynuacja szkolenia prowadzonego przez
Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Szkolenie przedstawiające specyfikę internetowej
encyklopedii, którą każdy może edytować. Opowiemy o najważniejszych zasadach
Wikipedii oraz o tym, jak tworzyć poprawne hasła lub rozwijać istniejące.
Zaprezentujemy podstawy edytowania od strony technicznej – tworzenie konta
użytkownika, praca nad artykułem, przeglądanie wersji artykułu, ilustrowanie.

Maj 2015 – spotkania z koordynatorkami tras (czas trwania: 1 godz.)
Na spotkaniach z koordynatorkami tras wolontariusze poznają program tegorocznej
edycji Dni w danych obiektach. Przekazane zostaną także informacje organizacyjne i
praktyczne.

11–22 maja 2015 – obsługa infolinii oraz promocja (działania do wyboru,
pierwszeństwo mają osoby realizujące praktyki)
Wolontariusze będą obsługiwali infolinię dla uczestników wydarzenia oraz
współpracowali przy dystrybucji materiałów promocyjnych.

16–17 oraz 23–24 maja 2015 – finał XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Był sobie czas (czas trwania: 18 godz.)
Podczas finału wydarzenia wolontariusze będą współpracowali przy obsłudze punktów informacyjnych zlokalizowanych przy wybranych obiektach oraz będą pomagali przy obsłudze organizacyjnej wydarzenia.

27 maja 2015, godz. 17.00 – spotkanie ewaluacyjne (czas trwania: 2 godz.)
Na spotkaniu podsumujemy XVII edycję Dni. Wysłuchamy relacji wolontariuszy z
poszczególnych miejscowości. Przeprowadzimy też ewaluację procesu rekrutacji i
współpracy z wolontariuszami.

Rekrutacja trwa do 20 marca 2015.
Zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail oraz numerem telefonu wolontariusza prosimy wysyłać na adres:
wolontariat_mddk@mik.krakow.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie wolontariatu:
wolontariat_mddk@mik.krakow.pl

 

LISTA OBIEKTÓW

XVII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Był sobie czas

16–17 maja 2015

TRASA KRAKOWSKA

  • Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie (ul. Szpitalna 24, Kraków)
  • Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie (ul. św. Marka 10, Kraków)

TRASA ZACHODNIA

  • Kolonia robotnicza i fabryka Bata w Chełmku (ul. Topolowa, Chełmek, powiat oświęcimski)
  • Zespół zabudowań podworskich w Bobrku (ul. Nadwiślańska 5, Bobrek, powiat oświęcimski)
  • Synagoga i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu (pl. ks. J. Skarbka 5, Oświęcim, powiat oświęcimski)

23–24 maja 2015

TRASA KRAKOWSKA

  • Dawne Obserwatorium Astronomiczne w Collegium Śniadeckiego i Ogród Botaniczny w Krakowie (ul. Kopernika 27, Kraków)
  • Collegium Maius w Krakowie (ul. Jagiellońska 15, Kraków)

TRASA PÓŁNOCNA

  • Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (pl. T. Kościuszki 7–8, Jędrzejów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie)
  • Zespół pałacowy w Książu Wielkim (ul. W. Witosa 10, Książ Wielki, powiat miechowski)
  • Kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach (Dalewice, powiat proszowicki)

dnidziedzictwa.pl