Aktualności

Warsztat Chłopskiej Szkoły Biznesu dla trenerów biznesu

W dniu 2 marca w MIK odbył się warsztat Chłopskiej Szkoły Biznesu dla trenerów biznesu. Został on zorganizowany we współpracy z firmą Orange Hill. Uczestniczyli w nim trenerzy biznesu i szkoleniowcy, a prowadzącym był Sebastian Wacięga.

Warsztat składał się z części teoretycznej oraz dwóch rozgrywek CSB (w wersji podstawowej i zaawansowanej) i miał na celu poszerzenie wiedzy o to, jakie trenerzy biznesu widzą sposoby zastosowania gry w swojej pracy.

Jak zwykle emocji nie brakowało! W trakcie warsztatu znalazł się także czas na bardzo ciekawą dyskusję z wieloma konstruktywnymi wnioskami. Uczestnicy podkreślali użyteczność gry w procesie integrowania grupy, budowania relacji w zespole oraz możliwość obserwacji zachowań i decyzji rynkowych graczy przez prowadzącego grę. Wartością dodaną okazała się historyczna inspiracja, czyli oparcie fabuły gry na historii XVIII-wiecznych przedsiębiorców z andrychowskiego ośrodka tkackiego. Uczestnicy przedstawili także swoje pomysły na modyfikację rozgrywki np. zastąpienie kart pomocników realnymi graczami, wprowadzenie większych niż dwuosobowych zespołów itd. Takie rozwiązania mogą być samodzielnie testowane i wdrażane przez użytkowników, gdyż konstrukcja CSB pozwala na modyfikację gry oraz jej adaptowanie do własnych potrzeb edukacyjnych czy szkoleniowych.

Serdecznie dziękujemy!