Aktualności

Fenomenalne odkrycia: polowania

O historii łowiectwa na ziemi krakowskiej, jego tradycjach, mszach hubertowskich, związku Niepołomic z myśliwymi, jelenich badylach oraz gęsich wiosłach będzie można przeczytać w najnowszym wydaniu Małopolski To Go.

Tego, że łowiectwo towarzyszyło człowiekowi od zarania dziejów, nie trzeba udowadniać. W Małopolsce pierwszym myśliwym był człowiek neandertalski, który przybył kilkaset tysięcy lat temu na teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Później – za panowania pierwszych Piastów – polowanie było jednym z najczęstszych zajęć ludności plemiennej. Dopiero wraz z cywilizacyjnym rozwojem stało się ono przywilejem przysługującym wybrańcom – członkom rodziny królewskiej, dostojnikom, rycerstwu czy duchowieństwu. Jak dalej potoczyła się historia polowań, opisuje w artykule „O łowiectwie ziemi krakowskiej” Krzysztof Jan Szpetkowski.

Jak co czwartek, zachęcamy do odwiedzenia ciekawych miejsc oraz udziału w wydarzeniach związanych z aktualnym fenomenem. Zapraszamy na www.malopolskatogo.pl.