Aktualności

XXI spotkanie Forum Kraków w MIK

2 i 3 lutego 2015 roku, w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury odbyło się XXI spotkanie Forum Kraków. Uczestnicy spotkania rozmawiali o wartości pracy animatorów kultury, o tym jakie są lub mogą być rezultaty działań animacyjnych dla budowania kultury demokracji, spójności społecznej, integracji lokalnych wspólnot, rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej.

Zaproszeni do rozmowy goście, Edwin Bendyk, publicysta z Tygodnika Polityka oraz Maja Branka, założycielka Idei Zmiany zaproponowali dwie uzupełniające się perspektywy. Edwin Bendyk wskazywał na nowe idee dotyczące nowoczesnego państwa dobrobytu, wskazywał na to, co może pojawić się po neoliberalizmie, który „zainfekował” myślenie o współczesnym Państwie. Maja Branka skupiła się problemie rzecznictwa w działalności społecznej, m. in. na tym dlaczego żargon specjalistów i ekspertów od zrównoważonego rozwoju, inkluzji społecznej, rewitalizacji społecznej staję się pustą formą utrudniającą rozmowę i dialog.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury i innych organizacji zrzeszających menadżerów i animatorów kultury, efektem spotkania są rekomendacje i ustalenia dotyczące rozwoju programów animacji i edukacji kulturowej na szczeblu centralnym i regionalnym.

Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej.