Aktualności

Nowy projekt badawczy MIK-u. Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014. Badania potrwają do grudnia 2017 roku. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem projektu będzie syntetyczna analiza cyfrowych praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014. Dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego jest kluczowym aspektem określania jednostkowej i zbiorowej identyfikacji. Jednocześnie rozwój cyfrowej infrastruktury kultury, digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz mediatyzacja komunikacji społecznej to słabo rozpoznany obszar zmian kulturowych wpływających na uczestnictwo w kulturze oraz społecznie przeżywane i konstruowane formy tradycji, historii i pamięci. Na podstawie trzymodułowych badań społecznych przedstawimy raport podsumowujący dziesięcioletnie zmiany w tym zakresie, który będzie zawierał również rekomendacje dotyczące polityk w obszarze programowania działań związanych z digitalizacją i upowszechnianiem zasobów dziedzictwa kulturowego.

Przy okazji informujemy, że w Małopolsce będą z tego programu realizowane również inne projekty badawcze:

  • Wpływ realizacji programu „Biblioteki+. Infrastruktura bibliotek” na jakość życia społeczności lokalnych (FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji)
  • Środowisko twórców grafiki i wzorów przemysłowych w Małopolsce – dynamika zmian i potencjał oddziaływania społecznego (Warsztat Innowacji Społecznych)
  • Lokalne Centra Kultury: działania a diagnozy – wpływ diagnoz na działania lokalnych instytucji kultury (Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Sp. z o.o.)
  • Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski)
  • Słownik kultury (Fundacja Imago Mundi)

Wszystkim serdecznie gratulujemy.