Aktualności

Wystartowaliśmy z nowym projektem dla dzieci!

Pełną parą ruszyły przygotowania do działań w ramach multimedialnego projektu animacyjnego dla dzieci z Przybradza „Poszlaki”, będącego inicjatywą animatorów z Małopolskiego Instytutu Kultury we współpracy z nauczycielami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybradzu. Działania projektowe zostaną zrealizowane w ramach programu Fundacji Orange – Akademia Orange.

„Poszlaki” to projekt animacyjny, łączący potencjał narzędzi wizualnych, pedagogiki teatru oraz narracji gier terenowych z medium internetu. W trakcie cotygodniowych spotkań medialabowych oraz warsztatów uruchomimy platformę blogową, na której umieszczone zostaną trzy detektywistyczne wycieczki (questy) po Przybradzu. Ich fabuły, mechanizmy działania oraz aspekty wizualne opracują dzieci pod opieką doświadczonych animatorów i artystów wizualnych. Dodatkowo na blogu zostanie umieszczone know how tworzenia fabuł growych dotyczących lokalnych społeczności oraz scenariusze warsztatów i medialabów.

Rezultaty pracy zostaną opublikowane na blogu na otwartej licencji, przy zachowaniu szczegółowych warunków wymaganych przez tę konkretną licencję. W naszym projekcie chcemy pokazać dzieciom, jak, wykorzystując narzędzia cyfrowe i wizualne oraz internet, mogą wyrazić siebie samych, ale także powiedzieć coś ważnego na temat miejsca swojego życia, jego historii, mieszkańców. Zależy nam na tym, by – za pomocą fotografii, animacji, wideo, dźwięku – wypowiedziało się najmłodsze pokolenie Przybradza. Dlatego questy, które zrealizujemy razem z dziećmi, będą dotyczyć tego, co dzieci uważają za pozytywne w miejscu swojego życia, co chciałyby rozwijać oraz w jakim kierunku, a co uznają za problematyczne i w jaki sposób chciałyby to zmienić.

Dla najmłodszych używanie nowych mediów jest tak samo ważne jak umiejętność czytania i pisania, dlatego kluczowym założeniem projektu jest nauka młodych ludzi nie tylko umiejętnego, ale i krytycznego posługiwania się językiem nowych mediów, poprzez który mogą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.

Rezultaty pracy będzie można zobaczyć na żywo w wigilię Dnia Dziecka w Przybradzu.

Akademia Orange, program grantowy, w ramach którego realizujemy projekt, wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno-kulturalne, by rozbudzić potencjał młodych ludzi z różnorodnych środowisk i włączyć ich do aktywnego uczestniczenia w kulturze, promując otwartość, wykorzystanie nowych technologii, budowanie partnerstw i czerpanie z nowoczesnych form edukacji.