Aktualności

Ewaluacja projektu Maszynownia. Zasilanie kultury

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ewaluacyjnymi projektu Maszynownia. Zasilanie kultury.

Nie zgadujemy. Badamy
Przed przystąpieniem do programowania kursu szkoleniowego postanowiliśmy rozpoznać czy instytucje kultury chcą / są gotowe na współpracę z innowatorami. W tym celu zrealizowaliśmy sondaż wśród wybranych kilkunastu instytucji kultury, którego efekty zostały omówione na wspólnym spotkaniu badaczy i zespołu projektu, jak również poprosiliśmy badacza Michała Danielewicza z Centrum Cyfrowego Projekt Polska o przeprowadzenie kilku wywiadów z menadżerami i koordynatorami projektów w sektorze kultury i przygotowanie raportu na temat współpracy ze stażystami oraz poszukiwanych kompetencji u nowych pracowników i współpracowników. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ewaluacją ex ante.

Kończymy ewaluacją
Po zakończeniu kursu szkoleniowego poprosiliśmy Magdę Zdrodowską, etnografkę i badaczkę kultur internetu o przeprowadzenie zogniskowanego wywiadu grupowego z absolwentami kursu na temat ich doświadczeń związanych z realizacją projektów kulturalnych z wykorzystaniem nowych mediów jak również oceny samego kursu szkoleniowego. Efektem tego działania jest raport ewaluacyjny podsumowujący efekty projektu z punktu widzenia jego uczestników. Zapraszamy do lektury raportu ewaluacyjnego kuru Maszynownia. Zasilanie kultury.