Aktualności

Digitalizacja płaskorzeźby Wita Stwosza

Powstanie Modlitwy Chrystusa w Ogrójcu należy wiązać z krakowskim okresem twórczości Wita Stwosza, zaś zbieżności formalne z norymberskim epitafium Volckamera sytuują kompozycję z kościoła w Ptaszkowej na lata 90. XV wieku. Poziom wykonania tego obiektu i liczne prace badawcze pozwoliły na wysunięcie hipotezy, że jego autorem jest Wit Stwosz. Wykazuje on warsztatową, formalną zgodność z jego snycerskimi dziełami. Dodatkowym potwierdzeniem jest układ szat figury św. Jana tworzący napis STWOSZ. Pierwotnie rzeźba była elementem wystroju jednego z krakowskich kościołów. Podczas barokowych zmian stylowych trafiła ostatecznie do kościoła w Ptaszkowej.

Zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji został zaproszony przez konserwatorów pracujących obecnie nad obiektem do zeskanowania, przygotowania modelu 3D i dokumentacji fotograficznej późnogotyckiej płaskorzeźby Wita Stwosza. Model wykonany przez naszą ekipę pozwoli na wydrukowanie kopii rzeźby w technice 3D i umieszczenie jej w kościele w Ptaszkowej. Oryginał będzie eksponowany w nowym kościele w tej samej miejscowości.

Wykorzystanie nowoczesnej technologii do ochrony obiektów o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego staje się coraz bardziej popularne. Przykładem jest umieszczenie kopii figur z bezcennego tryptyku dłuta Mistrza Ołtarza z Gościeszowic w kościele w Koninie Żagańskim. Również w sanktuarium Matki Bożej w Tulcach wykorzystano metody skanowania do wykonania kopii cudownej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Oryginalne obiekty pozostaną chronione i dostępne dla publiczności, a pierwotne lokalizacje nie staną się „pustymi miejscami”.