Aktualności

Animacja i edukacja kulturowa. Czy kulturowość wypiera kulturalność?

Zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia z Małopolskiego Obserwatorium Kultury pt. Animacja i edukacja kulturowa. Czy kulturowość wypiera kulturalność? Artykuł powstał dla Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu jako komentarz do publikacji „Edukacja kulturowa. Poręcznik”.

Na stronie internetowej Centrum Praktyk Edukacyjnych można znaleźć już kilkanaście artykułów poświęconych animacji kultury, edukacji kulturowej, uczestnictwu w kulturze, obywatelstwu kulturowemu. Polecamy je Państwa uwadze.

Centrum Praktyk Edukacyjnych to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poświęcony edukacji kulturowej i animacji, a stanowi pilotaż wieloletniego programu rządowego „Bardzo Młoda Kultura” Obywateli Kultury. Organizatorem CPE jest Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Czy zatem traktowanie modelu upowszechniania kultury i form kulturalności jako idei, którą totalnie należy odrzucić, nie jest źródłem coraz większego rozwarstwiania się środowiska, radykalizacji jego postaw, czy należy nowe modele animacji i edukacji stawiać w kontrze do metod pracy wielu osób związanych z kulturą w sytuacji, kiedy mają stać się podstawą dla polityk kulturalnych państwa? Czy nie lepiej byłoby myśleć o animacji i edukacji jako o kontinuum, jako o skali łączącej z jednej strony kulturalność, a z drugiej kulturowość? (źródło: Animacja i edukacja kulturowa. Czy kulturowość wypiera kulturalność?)