Aktualności

Kończymy ewaluacją

Po zakończeniu kursu szkoleniowego poprosiliśmy Magdę Zdrodowską, etnografkę i badaczkę kultur internetu o przeprowadzenie zogniskowanego wywiadu grupowego z absolwentami kursu na temat ich doświadczeń związanych z realizacją projektów kulturalnych z wykorzystaniem nowych mediów jak również oceny samego kursu szkoleniowego. Efektem tego działania jest raport ewaluacyjny podsumowujący efekty projektu z punktu widzenia jego uczestników.

Zapraszamy do lektury raportu ewaluacyjnego kuru Maszynownia. Zasilanie kultury.