Aktualności

Co wolno autorowi, a co wolno nam?

Ostatnie spotkania warsztatowe poświęciliśmy na BLOK PRAWO AUTORSKIE, który poprowadził Kuba.

Żeby zrozumieć z jakich zasobów wolno nam korzystać w pełnym zakresie, a z jakich w ograniczonym, zaczęliśmy od samych podstaw:

Czym w rozumieniu polskiej ustawy o prawie autorskim jest utwór i czym są utwory zależne?
Jaka jest różnica między autorskimi prawami osobistymi a autorskimi prawami majątkowymi?
Na czym polega przeniesienie praw i jak powinna być skonstruowana umowa licencyjna?
Jakie mogą być pola eksploatacji utworów?
Czy możemy korzystać z utworów (choćby w ograniczonym zakresie) bez uzyskiwania zgody uprawnionych osób?
Co to jest domena publiczna?

Kuba Danecki

Okazało się, że prawo autorskie w Polsce jest dość skomplikowane, niejednoznaczne i na dodatek, nie do końca nadąża za zmianami wywołanymi przez Internet i nowe technologie. Po tych kilku dniach szkoleń mamy chyba jednak poczucie, że jesteśmy w stanie nad nim zapanować i odpowiednio zastosować w naszej kulturalnej praktyce…

Materiały z tej części „Maszynowni” znajdziecie na Wiki Maszynownia.