Aktualności

Strona przyjazna osobom niepełnosprawnym

Nie wszyscy wiedzą, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, zobowiązuje podmioty wypełniające zadania publiczne (czyli m.in.: urzędy, szkoły, szpitale, policję) do dostosowania serwisów www do standardu WCAG (Web Content ACCESSIBILITY Guidelines).
Każdy nowy serwis musi spełniać określone kryteria już na etapie tworzenia, natomiast każda większa modernizacja już istniejących, musi być przeprowadzona zgodnie z tymi przepisami.

Włóżmy odrobinę więcej wysiłku w tworzenie serwisów i otwórzmy się także na użytkowników niepełnosprawnych i wykluczonych.
To wcale nie takie trudne. Polecamy zwięzły artykuł Michała Kortasa, objaśniający najważniejsze aspekty budowy strony spełniającej wymagania WCAG.

A na stronie www.wcag20.widzialni.org znajdziecie już bardzo szczegółowe ich opracowanie.

Powodzenia!