Aktualności

Bezpłatne szkolenie „Dane osobowe w działalności instytucji kultury”

Kiedy: 22 października 2014 r., godz. 13.00–15.00
Gdzie: Kraków, MIK, ul. Karmelicka 27

Szkolenie obejmuje tematykę korzystania z danych osobowych w działalności instytucji kultury. Omówione zostaną ogólne zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych obowiązujące na gruncie prawa krajowego z wykorzystaniem przykładów z działalności instytucji kultury.

Szczegółowe zagadnienia szkolenia:

  • rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez instytucje kultury,
  • zbiory danych osobowych wykorzystywane w instytucjach kultury,
  • wymogi prawne, organizacyjne i techniczne konieczne do zgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych,
  • zbiory danych osobowych podlegające zgłoszeniu do GIODO,
  • konsekwencje nieprzestrzegania regulacji dotyczących danych osobowych.


Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:

  • czy adres e-mail stanowi dane osobowe,
  • czy zbiór adresów do newslettera stanowi zbiór danych osobowych,
  • jakie zbiory danych osobowych wymagają zgłoszenia do GIODO,
  • jak prawidłowo realizować obowiązek informacyjny,
  • kiedy instytucja kultury może przekazać dane podmiotom trzecim.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów, w których zarządza się danymi osobowymi (dział kadr, dział promocji, kadra zarządzająca).

Szkolenie poprowadzą adwokaci z kancelarii adwokackiej LASSOTA I PARTNERZY: Marcin LassotaJoanna Lassota. Pytania dotyczące tematyki szkolenia prosimy kierować pod adres: szkolenia[at]lassota.pl ([at]=@).

Zapisy na szkolenie prosimy kierować pod adres: szkolenia[at]mik.krakow.pl

Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 40 osób, dlatego prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji. Prosimy o podanie w zgłoszeniu nazwisk uczestników, nazwy instytucji oraz adresu e-mail, na który prześlemy potwierdzenie.