Aktualności

Otwarty GLAM? Sprawdzam!

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w ramach projektu „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” realizuje badania dotyczące otwartości w sektorze GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea). Badania te stanowią część większego, międzynarodowego przedsięwzięcia „Open GLAM Benchmark Survey”, koordynowanego przez szwajcarskiego badacza Beata Estermanna z Bern University of Applied Science. Ten międzynarodowy projekt jest kontynuacją badań pilotażowanych przeprowadzonych wśród instytucji GLAM w niemieckojęzycznej części Szwajcarii, dla których punktem wyjścia była potrzeba zbadania gotowości instytucji dziedzictwa do wprowadzenia polityki otwartych danych i uczestnictwa w projektach crowdsourcingowych. Pilotaż koncentrował się na szansach, zagrożeniach oraz potencjalnych korzyściach społecznych, jakie zdaniem tych instytucji wiążą się wdrażaniem zasad otwartości.

Realizowany obecnie „Open GLAM Benchmark Survey” ma znacznie szerszy zasięg i obejmuje badania prowadzone w  wielu krajach świata. Polska edycja badania, dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”, obok części ilościowej, wspólnej dla całego międzynarodowego projektu, obejmuje także badania jakościowe. Wyniki badania ilościowego pozwolą na oszacowanie stopnia realizacji zasad otwartości w instytucjach GLAM w kontekście digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, otwierania danych, crowdsourcingu, linked data, a także współpracy międzyinstytucjonalnej (wymiana metadanych). Co także istotne, badanie jakościowe, obejmujące wywiady prowadzone wśród kadr wybranych polskich instytucji GLAM oraz wywiad grupowy z trenerami otwartości, ma za zadanie pomóc zidentyfikować kluczowe wyzwania związane z wdrażaniem otwartości w polskich instytucjach GLAM. Projekt ma także stanowić szansę na zapoznanie kadr instytucji GLAM z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie otwartości zasobów, a podsumowanie wyników obu części – diagnoza stanu wdrażania otwartości przez polskie instytucje GLAM oraz analiza przebiegu tego procesu w wybranych instytucjach – ma pomóc zidentyfikować obszary, w których instytucjom wkraczającym w otwartość należy dostarczyć koniecznego wsparcia.

W realizację projektu zaangażowany jest zespół badawczy w składzie: Alek Tarkowski, Mirosław Filiciak, Justyna Hofmokl, Aleksandra Janus, Dorota Kawęcka, Anna Buchner oraz Katarzyna Zaniewska.

Partnerami projektu są: Małopolski Instytut Kultury oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

Projekt został objęty patronatem: Koalicji Otwartej Edukacji, Forum Edukatorów Muzealnych, kwartalnika HERITO oraz portalu Historia i Media.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

image

 

 

 

 

ccpp_logo_cmyk_poz_poziome

 

Autor wpisu: Aleksandra Janus