Aktualności

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi podkarpackiej i małopolskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”

Kiedy: 10–11 października 2014
Gdzie: Bóbrka
Celem konferencji jest refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych woj. podkarpackiego i małopolskiego, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności. Organizatorzy – Fundacja Wspomagania Wsi i Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – zapraszają mieszkańców z woj. podkarpackiego i małopolskiego: działaczy wiejskich organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, Lokalnych Grup Działania, instytucji kultury, a także osoby prywatne – wszystkich tych, dla których dziedzictwo jest cennym zasobem. Ważną częścią konferencji będzie wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami realizującymi projekty na rzecz dziedzictwa w regionie. W czasie spotkania zaprezentują się także instytucje mogące służyć radą i pomocą w czasie realizacji projektów.

Zgłoszenie na konferencję odbywa się poprzez elektroniczny formularz.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dziedzictwo@fww.org.pl lub telefonicznie do Krystiana Połomskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, tel. 22 636 25 71 do 75. Zgłoszenia do 3 października br. Koszty udziału w konferencji pokrywa Fundacja Wspomagania Wsi (posiłki, noclegi, przejazdy pomiędzy obiektami konferencyjnymi).