Aktualności

I Metropolitalne Forum Kultury

 

Kiedy: 17-18 września
Gdzie: Sopot – Gdańsk

W dniach 17-18 września odbędzie się I Metropolitalne Forum Kultury pod hasłem „Edukacja Kulturalna Pomorze: diagnoza, wyzwania, zobowiązania”.

Celem Forum jest określenie potencjałów, jakie mogą przyczynić się do zmian systemowych w edukacji kulturalnej, zwiększenia współpracy między instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, szkołami, samorządami i innymi, oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi, a także podniesienie jakości oferowanych programów. Za przygotowanie programu Forum odpowiada Instytut Kultury Miejskiej.

Podczas Forum wystąpią eksperci i praktycy z zakresu edukacji kulturalnej, którzy wezmą udział w dyskusjach panelowych, kameralnych rozmowach przy stolikach i prezentacjach dobrych praktyk projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Wśród prelegentów znalazła się dyrektor MIK Joanna Orlik, która poprowadzi panel: Metody, cele, skala działania, logika czasowa edukacji kulturalnej. Kompetencje kadr kultury. Możliwości, ograniczenia edukacji i animacji kulturowej. Szanse systemowych zmian dążących do podniesienia jakości edukacji kulturalnej.

Więcej informacji na stronie  oraz na facebooku.