Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu i zrównoważony rozwój

Małopolski Instytut Kultury został zaproszony do współpracy w ramach XVII Letniej Akademii „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju” 2014. Akademia zorganizowana przez Fundację Sendzimira została objęta patronatem UN Global Compact, inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
W jaki sposób Chłopska Szkoła Biznesu (CSB) wpisała się w problematykę Akademii?

Zrównoważony rozwój – teoria i praktyka
Uczestnicy 3-tygodniowej Akademii poprzedzonej kursem internetowym zapoznawali się z pojęciem zrównoważonego rozwoju i jego teoretycznymi aspektami w różnych dziedzinach nauki. Następnie poznawali zasady zrównoważonego rozwoju i praktyczne przykłady ich stosowania w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju, rozwiązywaniu konfliktów społecznych oraz facylitacji procesów grupowych. Osobnym modułem Akademii było zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie.

W ramach praktycznych działań uczestnicy Akademii podjęli współpracę z sześcioma podmiotami: Nowy Styl Group, IBM, Klastrem Lifescience, Młynem Zabierzów, Wawelską Kooperatywą Spożywczą oraz Małopolskim Instytutem Kultury. Kursanci Akademii wskazywali możliwości wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju do praktyki wymienionych firm oraz instytucji lub ich rozwinięcia.

Zrównoważona Chłopska Szkoła Biznesu – możliwości i rekomendacje
Uczestnicy Akademii opracowali raport analityczny zatytułowany Encouraging responsible business through gaming. The Case Study of Peasants Business School board game (Propagowanie odpowiedzialnego biznesu poprzez gry. Studium gry planszowej Chłopska Szkoła Biznesu). Autorzy raportu (Karol Grabias, Huayi Lin, Petra Počanič, Iva Valčić) wskazują dwa poziomy realizowania idei odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju przez Małopolski Instytut Kultury:

  • za pomocą rozwijania uczącego mechanizmu gry symulacyjnej

Oprócz klasycznego wariantu Chłopskiej Szkoły Biznesu, służącego do ćwiczenia i wzmacniania kompetencji przedsiębiorczych, autorzy opracowania szczególną uwagę zwrócili na wydany przez MIK specjalny dodatek do CSB – Chłopską Ekonomię Społeczną (CES), za pomocą którego można prowadzić działania edukacyjne i szkoleniowe na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas rozgrywki z wykorzystaniem dodatku Chłopska Ekonomia Społeczna uczestnicy, podobnie jak w wersji klasycznej CSB, poddani są prawom wolnego rynku, ale ich celem nie jest wyłącznie zarabianie pieniędzy, lecz także aktywna działalność na rzecz lokalnej społeczności i realizowanie fundacji na jej rzecz, np. szpitala miejskiego, orkiestry dętej itp.

Zdaniem autorów raportu dobroczynność i realizowanie fundacji są klasyczną, lecz
współcześnie nie jedyną formą realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego warto wprowadzić do mechanizmu gry takie zagadnienia jak ograniczone i wyczerpujące się środki produkcji oraz wskaźnik społecznej spójności (wpływ decyzji podejmowanych przez graczy na warunki życia społeczności lokalnej i prowadzenia biznesu przez pozostałych graczy).

  • za pomocą włączania zasad zrównoważonego rozwoju do projektów realizowanych przez Małopolski Instytut Kultury

W klasycznym ujęciu w idei zrównoważonego rozwoju mieści się konieczność uwzględnienia w działalności każdej organizacji trzech wymiarów odpowiedzialności: ekonomicznego, społecznego i przyrodniczego. Współcześnie również kultura jest włączana do tej koncepcji jako „czwarta kolumna zrównoważonego rozwoju”. Dzięki takiemu rozszerzonemu rozumieniu rozwoju zrównoważonego pojawią się również nowe możliwości działania dla instytucji kultury.

Rekomendacje zespołu:

  • przeprowadzenie badania społecznej odpowiedzialności instytucji i rozwijanie zarządzania programami instytucji w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju
  • rozwijanie partnerstw i projektów użytkowników Chłopskiej Szkoły Biznesu
  • realizowanie szkoleń z uwzględnieniem zagadnień rozwoju zrównoważonego i społecznej odpowiedzialności biznesu dla użytkowników Chłopskiej Szkoły Biznesu
  • stworzenie platformy komunikacji i sieci współpracy trenerów Chłopskiej Szkoły Biznesu (np. z wykorzystaniem do tego celu narzędzi internetowych)
  • organizowanie wydarzeń (np. turniejów) w zgodzie z założeniami koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
  • zróżnicowanie źródeł finansowania dla realizowanych inicjatyw.

Załączona prezentacja zawiera skrót analiz i rekomendacji dla Chłopskiej Szkoły Biznesu i Małopolskiego Instytutu Kultury.

Pełny raport analityczny jest dostępny tutaj.